Lịch cúp điệnTây Ninh: Thông báo lịch ngừng cung cấp điện...

Tây Ninh: Thông báo lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 17/01/2022 đến 23/01/2022

-

- Advertisment -spot_imgspot_img

Thông báo lịch ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây

Trong các ngày từ 17/01/2022 đến 23/01/2022, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện

1. THÀNH PHỐ TÂY NINH

– Ngày 17/01/2022: Khu phố Ninh Thành, Ninh Phú phường Ninh Sơn từ 08giờ đến 17giờ.
– Ngày 18/01/2022: Khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Bình phường Hiệp Ninh từ 08giờ đến 17giờ.
– Ngày 19/01/2022: Ấp Giồng Tre xã Bình Minh từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Giồng Cà xã Bình Minh từ 13giờ30 đến 17giờ.
– Ngày 20/01/2022: Khu phố Ninh Thọ, Ninh Lộc phường Ninh Sơntừ 08giờ đến 17giờ.
– Ngày 21/01/2022: Khu phố Hiệp Lễ phường Hiệp Ninh và khu phố Ninh Trung phường Ninh Sơn từ 08giờ đến 17giờ.
– Ngày 22/01/2022: Khu phố 2 phường 1 và khu phố Ninh Đức phường Ninh Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.

2. THỊ XÃ HÒA THÀNH

– Ngày 17/01/2022: Ấp Long Bình xã Long Thành Nam và ấp Trường Ân xã Trường Đông từ 08giờ đến 17giờ.
– Ngày 18/01/2022: Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung và ấp Trường Thiện xã Trường Hòa từ 08giờ đến 17giờ.
– Ngày 19/01/2022: Khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc; khu phố Long Chí phường Long Thành Trung và ấp Trường Giang xã Trường Tây từ 08giờ đến 17giờ.
– Ngày 20/01/2022: Ấp Bến Kéo xã Long Thành Nam từ 08giờ đến 17giờ.
– Ngày 21/01/2022: Ấp Long Hải xã Trường Tây từ 08giờ đến 11giờ30.
– Ngày 22/01/2022: Ấp Long Khương, Giang Tân xã Long Thành Nam; ấp Năm Trại xã Trường Đông và ấp Trường Huệ xã Trường Tây từ 08giờ đến 17giờ.

3. THỊ XÃ TRẢNG BÀNG

– Ngày 17/01/2022: Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng và khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc từ 07giờ30 đến 17giờ. Ấp Phước Hưng xã Phước Chỉ từ 08giờ đến 17giờ.
– Ngày 18/01/2022: Ấp Lộc Trị, Lộc Thuận xã Hưng Thuận từ 07giờ30 đến 17giờ.
– Ngày 19/01/2022: Khu phố Gia Tân, Lộc Khê phường Gia Lộc và khu phố Lộc Châu phường Lộc Hưng từ 07giờ30 đến 17giờ.
– Ngày 20/01/2022: Khu phố Lộc Thanh, Lộc Hòa phường Lộc Hưng từ 07giờ30 đến 17giờ. Ấp Phước Dân xã Phước Chỉ từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Phước Đông xã Phước Chỉ từ 08giờ đến 17giờ. Ấp Bình Quới xã Phước Bình từ 13giờ30 đến 17giờ.
– Ngày 21/01/2022: Khu phố Tịnh Phong, Bàu Mây, An Đước, Suối Sâu phường An Tịnh từ 07giờ30 đến 17giờ.
– Ngày 22/01/2022: Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc từ 07giờ30 đến 17giờ. Ấp Phước Tân xã Phước Bình và ấp Phước Hội, Phước Lập xã Phước Chỉ từ 08giờ đến 17giờ.

4. HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

– Ngày 18/01/2022: Khu phố 1, 2 Thị trấn và tổ 8 ấp Tân Định 2 xã Suối Đá từ 08giờ đến 17giờ.
– Ngày 19/01/2022: Tổ 3 ấp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh và tổ 3 ấp Thuận An xã Truông Mít từ 08giờ đến 17giờ.
– Ngày 20/01/2022: Tổ 1, 2, 5, 7 ấp Thuận An và ấp Thuận Bình xã Truông Mít; ấp Phước Hiệp xã Phước Ninh; ấp Láng xã Chà Là từ 08giờ đến 17giờ.
– Ngày 21/01/2022: Tổ 4 ấp Bình Linh xã Chà Là; ấp Thuận Phước xã Truông Mít và ấp Phước Tân 2 xã Phan từ 08giờ đến 17giờ.
– Ngày 22/01/2022: Tổ 3 ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi và tổ 10 ấp Thuận An xã Truông Mít từ 08giờ đến 17giờ.
– Ngày 23/01/2022: Tổ 6 ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi và ấp Bình Linh (trừ tổ 4) xã Chà Là từ 08giờ đến 17giờ.

5. HUYỆN GÒ DẦU

– Ngày 17/01/2022: Ấp Bến Mương xã Thạnh Đức và ấp Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3 xã Thanh Phước từ 08giờ đến 17giờ.
– Ngày 18/01/2022: Ấp Cây Nính, Xóm Mía xã Phước Trạch và ấp Cẩm Long xã Cẩm Giang từ 07giờ đến 17giờ.
– Ngày 19/01/2022: Ấp Rộc xã Thạnh Đức và ấp Tầm Lanh xã Hiệp Thạnh từ 07giờ đến 17giờ.
– Ngày 20/01/2022: Ấp Bông Trang, Bến Chò, Bến Rộng, Bến Mương xã Thạnh Đức; ấp Phước Hội, Phước Đông xã Phước Thạnh và ấp Suối Cao B xã Phước Đông từ 07giờ đến 17giờ.
– Ngày 21/01/2022: Ấp 7 xã Bàu Đồn và ấp Cây Xoài xã Thanh Phước từ 07giờ đến 17giờ.
– Ngày 22/01/2022: Ấp 6 xã Bàu Đồn từ 07giờ đến 17giờ.

6. HUYỆN BẾN CẦU

– Ngày 17/01/2022: Ấp Voi xã An Thạnh từ 08giờ đến 11giờ30.
– Ngày 18/01/2022: Ấp Ngã Tắc xã Long Thuận và ấp Bàu Tép xã Tiên Thuận từ 08giờ đến 11giờ30.
– Ngày 19/01/2022: Ấp Rừng Dầu xã Tiên Thuận và ấp Thuận Hòa xã Lợi Thuận từ 08giờ đến 11giờ30. Khu phố 2 Thị trấn từ 08giờ đến 17giờ.
– Ngày 20/01/2022: Ấp Bến xã An Thạnh từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp B xã Tiên Thuận từ 13giờ30 đến 17giờ.
– Ngày 21/01/2022: Ấp Long Cường xã Long Khánh từ 08giờ đến 11giờ30.

7. HUYỆN TÂN CHÂU

– Ngày19/01/2022: Ấp Thạnh Phú, Tân Bình xã Tân Hiệp từ 08giờ đến 17giờ.
– Ngày20/01/2022: Ấp Tân Trường xã Tân Hiệp từ 08giờ đến 17giờ.
– Ngày22/01/2022: Ấp Thạnh Quới xã Thạnh Đông từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Tân Lâm xã Tân Hà từ 08giờ đến 08giờ30 và từ 11giờ30 đến 12giờ.

8. HUYỆN TÂN BIÊN

– Ngày 17/01/2022: Tổ 2 ấp Dinh xã Mỏ Công từ 08giờ đến 11giờ30. Tổ 3 ấp Tân Tiến xã Tân Lập từ 08giờ đến 17giờ. Tổ 2 ấp Thanh Tân xã Mỏ Công và tổ 3 ấp 4 xã Trà Vong từ 13giờ30 đến 17giờ.
– Ngày18/01/2022: Tổ 2, 3 ấp Thanh An xã Mỏ Công; tổ 6 ấp Thạnh Nam xã Thạnh Tây và tổ 8 ấp Xóm Tháp xã Tân Phong từ 08giờ đến 11giờ30. Tổ 8, 9 ấp Gò Đá và tổ 6 ấp Thanh An xã Mỏ Công từ 13giờ30 đến 17giờ.
– Ngày 19/01/2022: Tổ 4 ấp Mới xã Tân Phong và tổ 4 ấp Thanh Xuân xã Mỏ Công từ 08giờ đến 11giờ30. Tổ 4 ấp Thạnh Lộc xã Thạnh Bình từ 08giờ đến 17giờ. Tổ 5 ấp Thanh Xuân xã Mỏ Công và tổ 4 ấp Đồng Dài xã Tân Phong từ 13giờ30 đến 17giờ.
– Ngày 20/01/2022: Tổ 2 khu phố 3 Thị trấn và tổ 6 ấp Suối Mây xã Thạnh Bắc từ 08giờ đến 11giờ30. Tổ 4 ấp Tân Tiến xã Tân Lập từ 08giờ đến 17giờ. Tổ 10 ấp Suối Mây và tổ 5 ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Bắc từ 13giờ30 đến 17giờ.
– Ngày 21/01/2022: Tổ 4 ấp Thạnh Phước xã Thạnh Bình từ 08giờ đến 11giờ30. Tổ 4 ấp Tân Hòa xã Tân Lập và tổ 8 ấp Cầu xã Tân Phong từ 08giờ đến 17giờ. Tổ 2 ấp Thạnh An, tổ 3 ấp Thạnh Hòa và tổ 7 ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Bình từ 13giờ30 đến 17giờ.
– Ngày 22/01/2022: Tổ 9 khu phố 7 Thị trấn và tổ 2, 8 ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Tân Khai xã Tân Lập và ấp Trà Hiệp xã Trà Vong từ 08giờ đến 17giờ. Tổ 3 ấp Thạnh Tân và tổ 6 ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây từ 13giờ30 đến 17giờ.

Công ty Điện lực Tây Ninh thông báo thời gian dự kiến mất điện để bố trí kế hoạch sinh hoạt và làm việc phù hợp. Lưu ý thời gian đóng điện lại các khu vực nêu trên có thể sớm hơn so với thời gian dự kiến. Để có thể biết thông tin chính xác, có thể truy cập vào website Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam tại địa chỉ:

https://cskh.evnspc.vn/Home/IndexSPC

vào mục Tra Cứu/Lịch ngừng giảm cung cấp điện và sử dụng mã khách hàng của mình (ký hiệu PB05xxxxxxxxx được cung cấp trên biên nhận hóa đơn thanh toán tiền điện) để tra cứu hoặc điện thoại đến Tổng đài chăm sóc khách hàng theo số 19001006, 19009000.

Nhật Linh 
Nguồn: Cổng Hành Chính Công Tây Ninh

Tin mới nhất

TOP 17 QUÁN CÀ PHÊ ĐẸP NHẤT TÂY NINH

Cùng Kênh Khám Phá Tây Ninh điểm qua Top 17 Quán cà phê đẹp nhất Tây Ninh hiện nay...

Jeju Coffee Vietnam, một trong những quán cà phê đẹp nhất Tây Ninh hiện nay

Jeju Coffee Vietnam là một quán Cafe & Trà sữa mang phong cách hiện đại, thiết kế với không...

Top 13 Quán Trà sữa được giới trẻ yêu thích nhất tại Tây Ninh

Trào lưu Trà sữa trong giới trẻ ngày càng phát triển, hiện nay ở Tây Ninh rất nhiều thương...

Khu du lịch Núi Bà Đen: Mở cửa hoạt động lại từ ngày 14.1

BTNO - Công ty Cổ phần Mặt Trời Tây Ninh (phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh) vừa ban...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Cận cảnh Ngôi Đình cổ 121 năm tuổi giữa lòng thành phố Tây Ninh

NHỮNG HÌNH ẢNH TUYỆT ĐẸP CỦA MỘT TRONG NHỮNG NGÔI ĐÌNH CỔ 121 NĂM TUỔI ĐẸP NHẤT TÂY NINH...

Tây Ninh lọt top 10 điểm đến thịnh hành nhất tại Việt Nam năm 2022

Booking.com tiết lộ 10 điểm đến thịnh hành nhất tại Việt Nam để du khách khám phá trong năm...

Cần đọc

TOP 17 QUÁN CÀ PHÊ ĐẸP NHẤT TÂY NINH

Cùng Kênh Khám Phá Tây Ninh điểm qua Top...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Có thể bạn thíchLIÊN QUAN
Đề xuất cho bạn

Contact Me on Zalo
0981 649 817